Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 6485 bytes written, possibly out of free disk space in /home/khanpcom/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 421
وایمکس http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32 Mon, 19 Feb 2018 13:40:27 +0330 Joomla! - Open Source Content Management fa-ir سوالات متداول وایمکس http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/soalat http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/soalat

سوالات متداول وایمکس

]]>
info@khanp.com (Super User) وایمکس Mon, 10 Mar 2014 12:42:33 +0330
وایمکس چیست ؟ http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-16-11-06 http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-16-11-06
 

وایمکس چیست ؟

]]> info@khanp.com (Super User) وایمکس Mon, 10 Mar 2014 12:25:30 +0330 نواحی تحت پوشش وایمکس http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-17-12-49 http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-17-12-49

نواحی تحت پوشش وایمکس

]]>
info@khanp.com (Super User) وایمکس Mon, 10 Mar 2014 12:24:49 +0330
تعرفه وایمکس http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-16-13-00 http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-16-13-00

تعرفه وایمکس

]]>
info@khanp.com (Super User) وایمکس Mon, 10 Mar 2014 12:24:05 +0330
پهنای باند http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-16-21-21 http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/2014-03-07-16-21-21

نیاز به اینترنت در شرکت ها و سازمانها به لحاظ تفاوت گستره و تنوع کاربری ماهیتی متفاوت با آنچه به صورت اینترنت در چهارچوب خدمات عمومی ارائه می شوددارد.

]]>
info@khanp.com (Super User) وایمکس Mon, 10 Mar 2014 12:21:23 +0330
شبکه اختصاصی مجازی (VPN) http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/vpn http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/vpn
یکی از مهم ترین خدمات شرکت ارتباطات مبین نت، شبکه ی اختصاصی مجازی یا Virtual Private Network) VPN) است. این خدمات کاملا منطبق و در بسیاری موارد بیش از نیاز مندیهای شرکت های بزرگ، بانک ها و اَبَرسازمان هایی است که ترجیح می دهند اطلاعات و داده های شان بر بستری ایمن و قابل اعتماد با بالاترین سطح تضمین کیفیت و خدمات پشتیبانی رد و بدل شوند.
]]>
info@khanp.com (Super User) وایمکس Mon, 10 Mar 2014 12:19:19 +0330
مودم های وایمکس مبین نت(CPE) http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/cpe http://khanp.com/index.php/2014-03-06-10-46-24/2014-03-06-10-47-32/cpe
 
پس از اقدام برای اشتراک خدمات، جهت برقراری ارتباط با شبکه مبین نت بصورت بی سیم، نیاز به تجهیزاتی در سمت مشترک می باشد که در اصطلاح به آن CPE و یا مودم وایمکس گفته می شود. این تجهیزات نوع های مختلفی دارد که مصارف آنها بر مبنای خدماتی که مشترک از مبین نت دریافت نموده است، متفاوت می باشد. در حال حاضر شرکت ارتباطات مبین نت سه نوع CPE ویا مودم وایمکس را عرضه می نماید که در زیر مشخصه های آنها آمده است:
]]> info@khanp.com (Super User) وایمکس Mon, 10 Mar 2014 12:18:28 +0330