Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 6485 bytes written, possibly out of free disk space in /home/khanpcom/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 421
پهنای باند

پهنای باند

نیاز به اینترنت در شرکت ها و سازمانها به لحاظ تفاوت گستره و تنوع کاربری ماهیتی متفاوت با آنچه به صورت اینترنت در چهارچوب خدمات عمومی ارائه می شوددارد.

 

امروزه در فضای کسب و کار؛ دسترسی به خدمات اینترنت پرسرعت و قابل اطمینان یکی از ابزارهای موفقیت در هر سازمانی به شمار می آید. تبادل اطلاعات بر روی بستری پایدار در انجام فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی در موفقیت و پویایی یک سازمان ایفا می نماید و باعث می شود که در رقابت های روز افزون تجاری به عنوان سازمانی پیشرو خود را مطرح نماید.

 

سرویس پهنای باند مبین نت جهت غلبه بر محدودیت های اینترنت اشتراکی برای ارائه به کاربران ویژه ایجاد شده است که بر روی بستر ارتباطات رادیویی و نیز شبکه فیبر نوری قابل دسترسی است.

 کیفیت:
این خدمات به صورت اختصاصی  Dedicated در اختیار مشترک قرار گرفته و سطح خدمات آن نیز طی سندی رسمی به عنوان ضمیمه قرارداد تضمین خواهد شد.

 

 مزایا: